Tillbehör

Automatisk backspolning – AquaBra auto

När TMR1 slår till och TV1 står i frånläge (pumpen frånslagen) öppnar MV1 som står öppen tills trycket sjunker till tillslagstryck TV1 växlar läge (pumpen startar): När frånslagstryck uppnåtts växlar TV1 och pumpen stannar samtidigt som MV1 öppnar. Denna sekvens upprepas tills TMR1 bryter.

TMR1= Timer ur placerat i central eller separat kapsling
TV1= Tryckbrytare (pressostat) placeras på samma ställe som den gamla
MV1= Magnetventil för backspolning

• AquaBra Auto© el-schema & styrdata

aquabra-auto-backspolning

AquaBra 150 med automatisk backspolning och luftinjektor