Montering och skötsel

AquaBra 150 & 300 Installation

Bild 1 ingående vattenfilter med luftinjektor (micronizer)
Bild 2 Vattennivårör med automatisk avluftsventil

vattenin

autoavluftare

1. Töm hydroforen och ta bort pluggen i toppen. Öppna luckan, låt ingående vatten vara ansluten till dess du har gjort ren hydroforen ordentligt. Ta sedan bort anslutningarna.

2. –

3. –

4. –

5. –

6. Fyll på filtermassan genom rensluckan och i toppen på hydroforen med hjälp av en tratt. Den krossade kalken är inte tvättad för att slippa dricka alltför kalkhaltigt vatten, skölj efter varje påfylld säck.

7. Komplett monteringsanvisning medföljer vid leverans.

AquaBra 30 Installation

1. Tvätta ren Brunnskalken från kalkdammet, håll gärna till vid brunnen och slå kalkvattnet runt brunnens utsida. Väljer du att inte skölja ur kalken kommer ditt dricksvatten vara grumligt i några dagar. Det grumliga vattnet är drickbart med ser inte så aptitligt ut. Antigen använder du en vanlig sil, eller sänker ner den fyllda AquaBra 30 i ett större kärl med vatten och sköljer ur kalkdammet.

2. –

3. –

4. Komplett monteringsanvisning medföljer vid leverans.

Om du behöver rengöra brunnen

Töm brunnen, ställ en stadig stege i botten av brunnen och arbeta alltid i par om något skulle hända. Väggarna skall skuras med vatten, använd en rotborste. Kontrollera om det finns rötter, gräs eller jord i skarvarna. Om så är fallet, skrapas detta bort och spacklas igen med Vattenstopp som finns i byggvaruhus. 
Vattnet skall komma in underifrån, inte lakas in från sidorna av brunnen.