Info

Vattenfilter, hydrofor och brunnsfilter

Drick inte ditt vatten när du vaknar på morgonen, utan låt vattnet rinna i några minuter ur kranen så slipper du de värsta utfällda metallerna som bildas på natten när vattnet är stillastående i husets kopparrör.

Varför köpa en ny vattentank om du redan har en?

Principen att vattnet skall in i en tank sedan genom filtermassorna för att renas är exakt densamma för alla vattenfilter, och som man lätt kan konstatera så kan ett enkelt vattenreningsfilter kosta upp mot 30.000 och med backspolning kan priset hamna upp mot 40.000. Våra vattenfilter kostar mindre än vad momsen blir på separata vattenfilter, därför att du redan har en vattentank. Din hydrofor är en vattentank, som lätt blir ett effektivt vattenfilter.

Varför är pH-värdet så viktigt?

Lågt pH i sig är inte farligt att dricka, inte heller järn eller mangan, men ett surt vatten skapas korrosion av metaller och grundämnen som aluminium, koppar, zink, bly för att nämna några. Dessa metaller lakas ut i dricksvattnet om pH-värdet är under pH 7, vilket inte är nyttigt. En sänkning med ett steg, från t ex pH 7 till 6, innebär att vattnet blivit tio gånger så surt. Från pH 7 till 5, blir det 100 ggr så surt. Dricksvatten bör ha ett pH mellan 7 och 9. Vid pH 6,5 finns risk för utfällning av koppar ur kopparrören. Vid pH 6 finns risk för aluminium och under 5 risk för kadmium. Kadmium är ett mycket farligt ämne som bl.a. kan förstöra dina njurar. Barn är mycket känsligare än vuxna och kan få svåra magproblem.

Trycktank med gummiblåsa är en hydropress den skapar bakteriehärdar i gummiblåsan p.g.a. av att vattnet tas ut på samma ställe som det går in. Detta betyder att en del av vattnet kommer att stå still och stillastående vatten ruttnar. Om du inte har en hydrofor skaffa en, läs mer under rubriken hydrofor.

Backspolning

Backspolning är bra för att spola bort bl.a. järn och mangan som fastnat i filtermassorna. Fördelen med att ha backspolning i hydroforen är att smuts backspolas bort, du behöver inte mer rengöra hydroforen den rengörs vid varje backspolning. Backspolningen sköts manuellt eller automatiskt (se våra tillbehör) veckovis eller dagligen beroende på just ditt vatten. Detta gäller också alla vattenfilter.

Filtermassan

Påfyllningen görs genom rensluckan och från toppen av hydroforen med t.ex. en tratt och kan fyllas ända upp till fem centimeter under utgående vattens inlopp. Det har visat sig i tester att krossad kalksten tar bort ca 95 % av järn och mangan medan kiselsand bara tar bort 65 %. Krossad kalksten höjer även pH till max pH8 vilket är att föredra. Krossad kalksten kan inte kladda ihop till en kaka, vilket tyvärr halvbränd dolomitkalk kan göra om den aggressiva kolsyran är för hög.

Hur fungerar AquaBra 150/300/500?

I hydroforen monteras dysor som är själva hjärtat i vattenfiltret, utan dessa fungerar det inte. Bottenspridarna fördelar ingående vatten runtom i vattenfiltret som strömmar upp genom filtermassan och renar vattnet. AquaBra 150/300/500 är ett uppströmsfilter.

Montering

PVC-unionkoppling

PVC-unionkoppling för enkel montering, vattenfiltret skruvas ihop med handkraft.

Monteringsanvisningen som medföljer ser till att allt kommer på plats och fungerar på rätt sätt. Ta bort rensluckan på hydroforen och montera genom hålet på ingående vatten från insidan, dyshållarna skruvas fast med handkraft. Gör likadant med de återstående dyshållarna. Efterdra något med en polygrip på de yttre monterade bussningarna. En polygrip och en rörtång brukar räcka. Enklare än så kan det inte bli. Allt för att du skall få ett rent, friskt och hälsosammare vatten, till en investering som passar alla.

Brunnsfilter AquaBra 30

Vi erbjuder även marknadens bästa pris på vattenfilter AquaBra 30 som är ett effektivt järn- och manganfilter för grävda brunnar, enkel att installera och höjer pH till max 8. Läs mer om AquaBra 30 brunnsfilter.