AquaBra Auto Backspolning (premium kulventil)

5,745 kr inkl. moms

Automatisk backspolning till AquBra vattenfilter

Styr din rengöring med automatisk backspolning

Driftsäker premium kulventil

Beskrivning

När TMR1 slår till och TV1 står i frånläge (pumpen frånslagen) öppnar MV1 som står öppen tills trycket sjunker till tillslagstryck TV1 växlar läge (pumpen startar): När frånslagstryck uppnåtts växlar TV1 och pumpen stannar samtidigt som MV1 öppnar. Denna sekvens upprepas tills TMR1 bryter.

TMR1= Timer ur placerat i central eller separat kapsling
TV1= Tryckbrytare (pressostat) placeras på samma ställe som den gamla
MV1= kulventil för backspolning

Leveranstid: 3-5 arbetsdagar