AquaBra Auto Backspolning (standard magnetventil)

4,495 kr inkl. moms

  • Automatisk backspolning till AquBra vattenfilter
  • Styr din rengöring med automatisk backspolning

Beskrivning

När TMR1 slår till och TV1 står i frånläge (pumpen frånslagen) öppnar MV1 som står öppen tills trycket sjunker till tillslagstryck TV1 växlar läge (pumpen startar): När frånslagstryck uppnåtts växlar TV1 och pumpen stannar samtidigt som MV1 öppnar. Denna sekvens upprepas tills TMR1 bryter.

TMR1= Timer ur placerat i central eller separat kapsling
TV1= Tryckbrytare (pressostat) placeras på samma ställe som den gamla
MV1= Magnetventil för backspolning

Leveranstid: 3-5 arbetsdagar