Brunnsfilter

AquaBra 30Brunnsfilter

Pris och info >>

Brunnsfilter AquaBra 30

AquaBra 30 vattenfilter fylls med Brunnskalk som är en speciell krossad kalksten, och uppfyller fordringar enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om tillsatser till dricksvatten.

• Är man sur i magen kan man ta Novalucol.
• Är brunnen sur kan man ta en AquaBra, ett enkelt och billigt sätt som fungerar år ut och år in.

Brunnskalk återställer ett surt vatten, pH-värdet ökar till max 8 och vattnet blir mindre aggressivt och utfällningar minskar. Fyll filtret och byt sedan brunnskalken efter 3-5 år. AquaBra 30 brunnsfilter är 38cm hög och 42cm i diameter. Den blå gumminippeln på locket är flexibel och passar sugslangar med dimensioner från 32 till 40mm. AquaBra 30 brunnsfilter rymmer ca 30 kilo brunnskalk. 20kg Nordkalks brunnskalk kostar ca 70kr och finns att köpa hos t.ex. Granngården.

Enkel installation

Tvätta ren Brunnskalken från kalkdammet i en sil eller ett större kärl. Sätt ner dräneringsröret i botten och fyll upp med Brunnskalken runt dräneringsröret. Trä sugarröret genom locket. Galvade rör satte man i brunnar för 30 år sedan, passa på att byt till en ny sugslang och bottenventil. Sänk ner AquaBra 30 brunnsfilter i brunnen med hjälp av t.ex. en stark lina som du fäster i handtaget.

Lågt pH-värde

Lågt pH (surt vatten) beror på försurning i mark, luft och vatten, pH värdet är en balans mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper. Dricksvatten ska ha ett pH värde mellan 7,0 och 9,0. Ett surt vatten skapas korrosion av tungmetaller och grundämnen, som aluminium, koppar, aluminium, zink, bly, för att nämna några. Dessa tungmetaller lakas ut i dricksvattnet om pH-värdet är under 7pH. Ett surt vatten kan helt neutralisera vissa magmediciner som kan bli helt verkningslösa. Lågt pH fräter obönhörligen upp dina vattenledningar av tidens tand och kan i slutändan bli mycket kostsamt.

Genom att höja pH bidrar Brunnskalk också till att förbättra avskiljningen av järn och mangan, varför det finns dubbel anledning att se till att pH-höjningen fungerar. Vattenrening med Brunnskalk är en trygg och miljövänlig metod, eftersom det i praktiken inte går att överdosera.

Nordkalk

Vi blir både stolta och glada när Nordkalk som är Sveriges största leverantör av kalkprodukter väljer vårt AquaBra 30 som illustration på sina förpackningar för Brunnskalk.

pdf Brunnskalk

pdf Nordkalk

Brunnskalk från Nordkalk kan inte slagga samman (sintra) därför att brunnskalken är en krossad kalksten en naturprodukt som inte kan överstiga 8pH. Halvbränd dolomit däremot kan slagga samman på grund av att detta är ett granulat upphettad till över 1000 grader. Innehåller vattnet aggressiv kolsyra sintrar halvbränd dolomit. Kolsyran måste i sådana fall neutraliseras med (syre) luftning av vattnet.

• AquaBra 30 brunnsfilter är långtidstestad för att inte överbelasta pumpen som bränner om motståndet i filtret är felaktigt.

• Allt för att du skall få ett rent, friskt och hälsosammare vatten till en investering som passar dig.